22/01/2016 12:47 GMT+7

​Ngày 27-1, bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư

TTO
TTO

TTO - Sáng 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được khai mạc trọng thể. Từ ngày 22 đến 28-1, đại hội sẽ tiếp tục với chương trình làm việc cụ thể như sau.

Sáng 22-1, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại hội trường để thảo luận các văn kiện Đại hội XII - Ảnh: TTXVN

Ngày 22-1: Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày, thảo luận về các văn kiện Đại hội XII. 

Văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Ngày 23-1: Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày. Trong đó buổi sáng tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XII; lấy ý kiến đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XII (nếu có).

Buổi chiều, đại hội nghe báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII; thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 24-1: Đại hội làm việc tại đoàn cả ngày. Tổng cộng có 68 đoàn (tương ứng 63 đảng bộ tỉnh, thành phố và 5 đảng bộ trực thuộc Trung ương: Quân đội, Công an Trung ương, Khối các cơ quan Trung ương, Khối doanh nghiệp và Ngoài nước.

Buổi sáng, các đại biểu thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa XII; trưởng đoàn phổ biến những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ban chấp hành trung ương khóa XII do Ban chấp hành trung ương khóa XI chuẩn bị (nếu có); nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban chấp hành trung ương khóa XII (chính thức và dự khuyết) do Ban chấp hành trung ương khóa XI chuẩn bị.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh dách đề cử Ban chấp hành trung ương khóa XII và nghiên cứu các tài liệu hồ sơ về nhân sự.

Các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành trung ương khóa XII. Đến 15g, doàn chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban chấp hành trung ương khóa XII.

Ngày 25-1:

Buổi sáng, Đại hội làm việc tại đoàn, trong đó Đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban chấp hành Trung ương khóa XII đến các đoàn; Đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có); Đoàn chủ tịch xem xét các trường hợp xin rút.

Chiều, đại hội làm việc tại hội trường. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút.

Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành trung ương khóa XII, bầu ban kiểm phiếu.

Ngày 26-1: Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày.

Buổi sáng, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

Buổi chiều, Đoàn chủ tịch đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII. Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung văn kiện Đại hội XII (nếu có).

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 27-1: Đại hội nghỉ. Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 28-1: Đại hội họp phiên bế mạc tại Hội trường, trong đó báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong văn kiện Đại hội XII (nếu có); báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt. Tổng bí thư thay mặt Ban chấp hành Trung ương phát biểu ý kiến. 

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội XII. Tổng bí thư đọc diễn văn bế mạc đại hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận