Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021

Đại biểu đặt kỳ vọng vào Đại hội Đảng XII

22/01/2016 10:41 GMT+7

TT - Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (bí thư Quận ủy Gò Vấp, TP.HCM) kỳ vọng trong nhiệm kỳ XII Đảng sẽ phải tiếp tục chú trọng việc thu ngắn khoảng cách giàu nghèo.

*** Error ***
Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (bí thư Quận ủy Gò Vấp, TP.HCM)

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm, chăm lo và nâng cao mức sống người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Nghị quyết của Đảng về vấn đề xã hội đã được cụ thể hóa, huy động được một nguồn lực rất lớn bảo đảm an sinh xã hội trong mọi hoàn cảnh.

Ngay cả khi đất nước đứng trước những khó khăn do sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu. Khoảng cách về mức sống của người dân ở các vùng miền đã được thu hẹp lại.

Tuy nhiên, còn nhiều vùng, nhiều nơi mức sống của người dân vẫn rất thấp. Các chế độ về y tế, giáo dục... vẫn thiếu thốn, khó khăn.

Đây là một vấn đề, theo tôi, trong nhiệm kỳ XII Đảng sẽ phải tiếp tục được chú trọng, để thu ngắn khoảng cách giữa các vùng miền.

Trong nhóm giải pháp về quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội mà báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày, tôi đặc biệt quan tâm đến các chính sách phát triển kinh tế, xã hội đối với những vùng còn khó khăn.

Chỉ có phát triển kinh tế, nâng cao văn hóa mới cải thiện và nâng cao mức sống, đảm bảo các điều kiện về hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho người dân.

Đồng thời, cần có chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động theo đặc thù phát triển ngành nghề của từng địa phương. Đó là một chính sách nhân văn, góp phần ổn định xã hội, ngăn ngừa tệ nạn và tạo sự phát triển giữa các địa phương, các tầng lớp nhân dân ngang bằng nhau.

 

VIỄN SỰ - V.V.THÀNH ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận