Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Đại hội Đảng XII: đổi mới thể chế kinh tế là nhiệm vụ ưu tiên

22/01/2016 09:03 GMT+7

TTO -  Sáng 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ hai. Đại hội thảo luận tại Hội trường về các dự thảo văn kiện.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận "Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh" - Ảnh: TTXVN

Tham luận tại Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Góp ý với Đại hội về chủ trương, công tác hết sức quan trọng này, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nội dung, phương thức phát huy sức mạnh đại đoàn kết phải được thường xuyên hoàn thiện, bổ sung phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển đất nước qua các giai đoạn.

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hội nhập và cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng, thì công tác phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc còn phải hướng vào mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của tất cả các ngành sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng và sáng tạo khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế thắng lợi. 

Để phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân nghĩa, khoan dung và ý thức về sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình phát triển đất nước.

Tích cực tuyên truyền, tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn hiện nay, để tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước và sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời, tích cực đóng góp vào việc tham gia xây dựng và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát huy đầy đủ các lợi thế quốc gia, nhất là lợi thế về con người Việt Nam, tận dụng mọi thời cơ của giai đoạn hội nhập mới và ứng phó chủ động, hiệu quả với các thách thức, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các dân tộc, tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. 

Sáng 22/1/2016, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại hội trường để thảo luận các văn kiện Đại hội XII. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày tham luận “Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày tham luận tại đại hội  - Ảnh: TTXVN

Trình bày tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết: Trong những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp…

Kiên quyết không để bị động, bất ngờ về chiến lược

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động nhưng đây cũng vẫn là nơi cạnh tranh quyết liệt về chiến lược giữa các nước lớn.

Chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tình hình biển Đông có những khó khăn, thách thức mới.

Trong bối cảnh đó, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân  ta có sự phát triển mới, yêu cầu cao, đan xen cả thời cơ thuận lợi và thách thức, khó khăn.

Đề cập đến những nhiệm vụ, giải pháp chính mà Quân đội tập trung thực hiện trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ về chiến lược. Xây dựng nền quốc phòng với tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, được cấu thành trên cơ sở nguồn lực quốc gia và trong nhân dân, từ nhân dân, mang đậm tính chất tự vệ, không nhằm đe doạ bất cứ quốc gia nào.

“Đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

Cùng chung nhận định về bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, tham luận của đại diện lực lượng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước, an ninh trật tự trong đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, không để bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, xử lý kịp thời những bất cập, vấn đề nảy sinh.

Phòng ngừa, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong việc triệt phá các ổ nhóm tội phạm phức tạp, tội phạm công nghệ cao trong tình hình mới.

Quán triệt những nội dung trong các văn kiện Trung ương, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, lực lượng CAND đặt ra 5 bài học: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bám sát thực tiễn để đề ra mục tiêu yêu cầu phù hợp; đổi mới gắn với sáng tạo, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kết hợp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh hệ thống chính trị huy động mọi tầng lớp nhân dân; gắn đổi mới lực lượng công an với xây dựng Đảng, nâng cao năng lực về nghiệp vụ cán bộ, chiến sĩ; mở rộng quan hệ đối ngoại trong phòng chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận “Đổi mới toàn diện công tác Công an đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước”. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận “Đổi mới toàn diện công tác Công an đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước” - Ảnh: TTXVN

Tuyên giáo không thể đi sau thực tiễn

Ông Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương trình bày tham luận nhấn mạnh vấn đề “tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo”. Nhiệm vụ trọng tâm là gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, giải quyết từ gốc, sớm các vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng.

Ông Mai Văn Ninh nói thực tiễn cho thấy những bức xúc của nhân dân dù mức độ phức tạp đến đâu, nếu thông tin kịp thời, đúng đắn để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thì sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, bức xúc sẽ được giải tỏa và ngược lại.

“Công tác tuyên giáo không thể đi sau thực tiễn, mà phải đi trước đi trước để dự báo, định hướng” - ông Mai Văn Ninh nhấn mạnh.

Tham luận của ông Mai Văn Ninh cũng đề cập đến việc chuyển mạnh từ độc thoại sang đối thoại.

Khác biệt về ý thức hệ không còn đáng ngại

Đây là khẳng định của ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại trung ương trong tham luận đọc tại phiên họp sáng 22-1 của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ông Hoàng Bình Quân nói: “Sự khác biệt về ý thức hệ không còn là cản trở đáng ngại. Các đảng chính giới các nước ngày càng hiểu chúng ta hơn. Mong muốn hợp tác, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam”.

Với sự thuận lợi này, Đảng đã chủ động tham gia có trách nhiệm các diễn đàn, nhờ đó vận động hiệu quả các vấn đề liên quan đến quốc tế, đặc biệt là vấn đề biển Đông.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đã chủ động mở rộng tăng cường với các chính Đảng trên thế giới. Bao gồm 228 chính Đảng ở 112 nước, theo các nhóm: các Đảng cầm quyền ở Lào, Campuchia, Trung Quốc, Cu Ba, Triều Tiên. 

Với nhóm chính đảng này, mối quan hệ có vai trò tăng cường hợp tác song phương chính trị, thực hiện các chuyến thăm quan trọng cấp cao để xử lý các vấn đề đối ngoại.

Đối với các Đảng cộng sản công nhân các nước, đã duy trì tốt, tạo được sử ủng hộ bảo vệ đất nước là lực lượng hậu thuẫn chính trị với Việt Nam, ủng hộ nhiều quan điểm của Việt Nam nhất là biển Đông. Ngoài ra, Đảng còn có quan hệ với 56 đảng cầm quyền và 39 đảng tham chính trên thế giới.

Ông Hoàng Bình Quân khẳng định, tăng cường mở rộng kênh đảng là cơ hội để tham khảo học hỏi, nâng cao năng lực lãnh đạo.

Một ví dụ điển hình minh chứng cho sự hợp tác, mở rộng quan hệ theo kênh Đảng là nếu như Đại hội XI có 121 thư điện chúc mừng thì Đại hội XII đã có 170 thư điện chúc mừng. “Đó là nguồn động viên rất lớn!” - ông Hoàng Bình Quân đánh giá.

Triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, Tổng Bí thư và lãnh đạo đã có nhiều chuyến thăm đến nhiều nước. Mang tầm chiến lược trong việc triển khai đường lối đối ngoại.

Rút ra bài học kinh nghiệm về công tác đối ngoại theo kênh Đảng trong nhiệm kỳ qua, ông Hoàng Bình Quân cho rằng: “Thực tế đối ngoại chỉ ra rằng chúng ta phải tích cực hơn nữa chủ động, dự báo tốt hơn nữa để không bị động trong mọi tình huống”.

Theo ông Hoàng Bình Quân, nhận thức rõ ràng về lợi ích dân tộc, quốc gia, giữ môi trường hòa bình, kiên trì giữ vững độc lập chủ  quyền... sẽ là cơ sở để xử lý vấn đề đối ngoại.

Một quốc gia hiện đại phải có hệ thống giao thông hiện đại

Trong phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cho biết đến nay nước ta đã có trên 700 km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác, hệ thống đường cao tốc mới hoàn thành đã đưa nước ta đứng vào tốp 3 các nước có đường cao tốc lớn và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình bày tham luận “Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh”. Ảnh: TTXVN
Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình bày tham luận “Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh”. Ảnh: TTXVN

Ngành Giao thông vận tải đã tăng cường công tác quản lý đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn; tránh đầu tư dàn trải; thực hiện rà soát quy mô đầu tư, tiêu chuẩn, phân kỳ đầu tư hợp lý, lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp... nên đã tiết giảm được hơn 57.000 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư các dự án trong 5 năm qua.

Đồng thời, ngành đã tạo được bước đột phá trong việc thu hút các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Trong giai đoạn 2011-2015, đã kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách nhà nước cho kết cấu hạ tầng giao thông được trên 410.000 tỉ đồng.

Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới cho thấy, kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam trong 5 năm qua đã tăng 36 bậc (năm 2010 mới ở vị trí 103 thì năm 2015 đã đứng ở vị trí 67).

Trong những năm tới, ngành Giao thông vận tải sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đột phá để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Đầu tiên là sử dụng nguồn lực hợp lý, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối các trung tâm kinh tế, các vùng kinh tế trọng điểm và các phương thức vận tải thông qua việc rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế…

“Với nhận thức rằng, một quốc gia hiện đại, phát triển ở trình độ cao trước hết phải có một hệ thống giao thông hiện đại - thuận lợi - hiệu quả và an toàn, tôi trông đợi ở những Nghị quyết quan trọng của Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ tiếp tục tạo động lực lớn và mới cho vấn đề phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam” - Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.

Ưu tiên đổi mới thể chế kinh tế

Tại phiên thảo luận, đại biểu Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng nhìn nhận lại thành tựu, kết quả của đất nước thời gian qua “là rất ấn tượng, nhưng chưa thể thỏa mãn”.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh mong muốn sự đổi mới, cải cách thể chế, từ chính trị, quản lý Nhà nước và đặc biệt là sự đổi mới thể chế kinh tế phải được coi là ưu tiên, dựa trên 3 trụ cột.

Cụ thể là thịnh vượng phải đi đôi phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, tập trung thúc đẩy doanh nghiệp trong nước, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo; tạo sự công bằng và hội nhập bình đẳng cho mọi người, bảo đảm quyền lợi cho những bộ phận yếu thế, dễ tổn thương trong phát triển, coi đây ưu việt của định hướng XHCN; nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước, các thiết chế phải có sự giám sát của người dân, tạo dựng khung khổ pháp lý thúc đẩy quyền công dân, quyền thông tin của người dân.

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa

Ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Trong phần trình bày tham luận của mình, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định với vị thế là thủ đô - trái tim của cả nước, có truyền thống ngàn năm văn hiến, Hà Nội được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tập trung đầu tư về mọi mặt để phát triển thành trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Vì vậy, Hà Nội có trách nhiệm cao trong việc chủ động nhận thức, tiên phong thực hiện, vận dụng sáng tạo, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát huy các tiềm năng thế mạnh, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng XHCN trên địa bàn thủ đô.

Đảng bộ Hà Nội xác định phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa phải tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Phát triển kinh tế phải dựa trên các thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành kinh tế thị trường để giải phóng sức sản xuất, phát huy mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô; nhưng đồng thời phải đi đôi với phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; hội nhập quốc tế phải gắn liền với độc lập dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng an ninh, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để phát triển thành công kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc hoàn thiện thể chế là điều kiện tiên quyết, hết sức quan trọng, trong đó cần rà soát lại mô hình tổng quát phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta cho phù hợp với yêu cầu hội nhập sâu rộng của đất nước trong thời gian tới.

Kết quả hội nhập kinh tế giúp VN xoay trục thị trường

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - Ảnh: TTXVN

Thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tiến hành nghiên cứu, đàm phán và ký kết nhiều thỏa thuận kinh tế thương mại quốc tế.

Từ năm 2010 đến nay, chúng ta đã chuyển sang giai đoạn chủ động đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều nước trong khu vực và thế giới, tạo điều kiện quan trọng cho cải cách kinh tế trong nước và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp, nâng cao lợi thế cạnh tranh của hàng hóa.

Hơn thế nữa, kết quả hội nhập kinh tế to lớn đó còn giúp Việt Nam thực hiện chiến lược xoay trục thị trường, thúc đẩy cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong giai đoạn mới đòi hỏi chúng ta phải chủ động và tích cực hơn nữa trong việc tận dụng các cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế, giảm thiểu tác động tiêu cực.

Chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” phải là một nội dung trọng tâm trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển bền vững; thúc đẩy chuyển dịch và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh; tích cực tham gia sâu và rộng vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới cần có chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng trong từng giai đoạn về hội nhập quốc tế, sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; gắn kết giữa hội nhập kinh tế quốc tế với đẩy mạnh cải cách trong nước, cần có sự thống nhất mục tiêu hội nhập từ trung ương đến địa phương.

Chiều nay 22-1, Đại hội làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận về các văn kiện Đại hội.

Sáng 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường để thảo luận các văn kiện Đại hội XII. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã được thảo luận tại đoàn trong phiên họp chiều 21-1, trước khi đưa ra thảo luận tập trung tại hội trường trong phiên họp sáng nay.

Đầu giờ sáng, Đại hội nghe tham luận của:

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam;

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;

Ông Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương;

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

 

V.V.THÀNH - V.SỰ - Chinhphu.vn
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận