Thứ 3, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Ngăn ngừa 'xếp ghế' trước khi sắp xếp đơn vị hành chính

12/03/2019 15:56 GMT+7

TTO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua nghị quyết liên quan đến sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, trong đó có quy định ngăn ngừa việc “tranh thủ” bổ nhiệm, tuyển dụng trước khi sắp xếp.

Ngăn ngừa xếp ghế trước khi sắp xếp đơn vị hành chính - Ảnh 1.

Nghị quyết được thông qua tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - ảnh: Quochoi.vn

Nghị quyết này quy định về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải sắp xếp khi có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định.

Trong trường hợp đặc biệt, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tuy có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định, nhưng nếu có một trong các yếu tố đặc thù như: có vị trí địa lý biệt lập với các đơn vị hành chính khác; được hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán chưa thuận lợi cho việc sắp xếp, thì chưa tiến hành sắp xếp lại.

Đối với các thị xã, thành phố thuộc tỉnh có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định thì được điều chỉnh một số đơn vị hành chính cấp xã của đơn vị hành chính cấp huyện liền kề để nhập vào thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Để tránh những trường hợp "tranh thủ" bầu, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đang chuẩn bị sắp xếp, gây khó khăn thêm cho việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và biên chế công chức, viên chức ở các đơn vị hành chính mới sau này, 

Nghị quyết quy định tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, kể từ khi nghị quyết được thông qua đến khi tiến hành sắp xếp.

Đơn vị hành chính đầu tiên sáp nhập theo nghị quyết của Trung ương Đơn vị hành chính đầu tiên sáp nhập theo nghị quyết của Trung ương

TTO - Hải Dương đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính, theo tinh thần Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận