Thứ 3, ngày 24 tháng 5 năm 2022

Nâng mức trợ cấp đối với người có công

08/06/2017 19:06 GMT+7

TTO - Từ 1-7-2017, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Đây là nội dung chính được quy định tại Nghị định của Chính phủ vừa mới ban hành quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 diện thoát ly mức trợ cấp 1.583.000 đồng/tháng; diện không thoát ly mức trợ cấp 2.688.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng tử vong trước ngày 1-1-1945 là 1.417.000 đồng/tháng. Cha, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con sống cô đơn không nơi nương tựa mức trợ cấp 1.133.000 đồng/tháng.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được trợ cấp 1.465.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng  tử vong từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 795.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ là 1.417.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của hai liệt sĩ là 2.834.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của ba liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 4.251.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.417.000 đồng/tháng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên) được hưởng phụ cấp 1.188.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình là 1.417.000 đồng/tháng.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.188.000 đồng/tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được trợ cấp thương tật từ 955.000 đồng/tháng - 4.543.000 đồng/ tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động…

Đ.BÌNH - L.C
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận