Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới

07/02/2019 06:58 GMT+7

TTO - Đầu năm con heo, cùng họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười chọc ghẹo Thiên Bồng Nguyên Soái...

Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới - Ảnh 1.
Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới - Ảnh 2.
Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới - Ảnh 3.
Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới - Ảnh 4.
Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới - Ảnh 5.
Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới - Ảnh 6.
Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới - Ảnh 7.
Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới - Ảnh 8.

Tuổi Trẻ Cười
Đăng nhập

Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận