Tag: Thiên Bồng Nguyên Soái

Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới

TTO - Đầu năm con heo, cùng họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười chọc ghẹo Thiên Bồng Nguyên Soái...