21/09/2023 21:17 GMT+7

Năm 2024, TP.HCM hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo lộ trình, TP.HCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2024.

Năm 2024, TP.HCM hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã - Ảnh: TỰ TRUNG

Năm 2024, TP.HCM hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã - Ảnh: TỰ TRUNG

Năm 2023, TP.HCM sẽ cập nhật hoặc ban hành mới các chế độ, chính sách nhằm khắc phục những vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021.

Trong năm này, TP xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

UBND TP khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đến năm 2024, TP.HCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; sắp xếp lại trụ sở, tài sản công...

Năm 2025, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Triển khai công tác lập mới, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính, sơ kết việc sắp xếp.

Lập ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ tham mưu UBND và Ban cán sự đảng UBND TP trình Ban thường vụ Thành ủy quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong tháng 8.

Cấp huyện, cấp xã cũng thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương do bí thư cấp huyện, cấp xã là trưởng ban chỉ đạo.

Thanh Hóa giảm 76 đơn vị hành chính xã, phường sau sắp xếp lại, hiệu quả thấy rõThanh Hóa giảm 76 đơn vị hành chính xã, phường sau sắp xếp lại, hiệu quả thấy rõ

TTO - Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh đã giảm 12% số đơn vị hành chính cấp xã, 26% số thôn, tổ dân phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên