Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021

  • ​Mức lương mới phải bù được trượt giá

    ​Mức lương mới phải bù được trượt giá

    TTO - Ngày 9-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công) chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban.

  • Doanh nghiệp áp dụng mức lương mới từ 1-10

    Doanh nghiệp áp dụng mức lương mới từ 1-10

    TT - Bộ Lao động - thương binh và xã hội vừa ban hành thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong tất cả loại hình doanh nghiệp theo nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1-10-2011 đến hết ngày 31-12-2012 như sau: mức cao nhất 2 triệu đồng/người/tháng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; mức 1,78 triệu đồng thuộc địa bàn vùng II; mức 1,55 triệu đồng thuộc địa bàn vùng III và 1,4 triệu đồng áp dụng cho địa bàn vùng IV.