Tag: màn hình ôtô

Sếp BMW: Cuộc đua màn hình ôtô to sắp kết thúc, sẽ chuộng màn hình 'thoắt ẩn thoắt hiện'

Màn hình ôtô trong tương lai được dự đoán sẽ không còn ‘lừng lững’ tại táp lô hay lưng ghế trước...