18/02/2020 19:42 GMT+7

Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA... cao nhất 70 triệu/tháng

N.AN
N.AN

TTO - Mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên một số doanh nghiệp thí điểm về chế độ tiền lương có thể lên tới 60-70 triệu đồng/tháng

Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA... cao nhất 70 triệu/tháng - Ảnh 1.

Chính phủ ban hành nghị định thí điểm quản lý lao động, tiền lương với một số tập đoàn, tổng công ty - Ảnh: TTO

Thông tin được đưa ra tại nghị định số 20 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Theo đó, nghị định thực hiện thí điểm tại 3 tập đoàn, tổng công ty gồm công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT); công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines); công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Cụ thể, tiền lương được khoán theo đơn giá tiền lương quy định riêng cho từng doanh nghiệp. Khi xác định đơn giá khoán, công ty phải bảo đảm lợi nhuận (trước thuế) kế hoạch năm 2020 không thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019.

Công ty quyết định tạm ứng tiền lương không quá 85% đơn giá khoán để chi trả hàng tháng cho người lao động và ban điều hành.

Căn cứ quỹ tiền lương thực hiện và tiền lương đã tạm ứng cho người lao động, công ty xác định quỹ tiền lương còn lại được hưởng. Trường hợp đã tạm ứng và chi vượt quá quỹ tiền lương thực hiện thì phải hoàn trả từ quỹ tiền lương của năm sau liền kề.

Về tiền lương của thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên, nghị định quy định mức lương cơ bản được hưởng theo chức danh và loại công ty.

Theo đó, đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỉ đồng trở lên, doanh thu từ 30.000 tỉ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên, mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị 70 triệu đồng/tháng, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát 60 triệu đồng/tháng và đối với kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng.

Đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỉ đồng, doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người, các mức lương trên lần lượt là 60; 50 và 40 triệu đồng/tháng.

Về mức tiền thưởng, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ, sẽ trích tiền thưởng cho lãnh đạo với công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không quá 2 tháng tiền lương và thù lao, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch và công ty xếp loại A.

Trường hợp không hoàn thành xếp loại, lãnh đạo sẽ không được trích tiền thưởng.

Lương cơ bản chủ tịch tập đoàn: 36 triệu đồng/tháng Lương cơ bản chủ tịch tập đoàn: 36 triệu đồng/tháng

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị định 51 về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận