Thứ 4, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Loại khỏi danh sách ứng cử người tham vọng quyền lực

02/02/2016 14:59 GMT+7

Sáng 2-2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân; các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, UBND, HĐND, MTTQ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự hội nghị. 

Đổi mới cả về tư duy, tổ chức và hoạt động

Đây là hội nghị quy mô lớn, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm quán triệt và triển khai thi hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, kế hoạch triển khai, các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử.

Hội nghị quán triệt tinh thần đổi mới cả về tư duy, tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, hai năm thực hiện Hiến pháp 2013. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cùng với thành công của đại hội đảng bộ các cấp và đặc biệt là thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đây còn là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Loại khỏi danh sách người tham vọng quyền lực

Về điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, theo hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31-1-2016 của Ban Tổ chức Trung ương quy định kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết…

Riêng đối với tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nếu công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước ở trung ương thì phải giữ chức cục trưởng, vụ trưởng và tương đương trở lên.

Nếu là cán bộ quân đội, công an thì phải giữ chức cục trưởng, vụ trưởng hoăc tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ đại tá trở lên. 

Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cao về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề rất thiết thực xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, yêu cầu trong tình hình mới liên quan đến các vấn đề về dân cư, tỷ lệ cử tri, điều kiện tổ chức bầu cử tại các khu vực tạm cư, khu kinh tế…

Phát biểu bế mạc hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu ngay sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định các công việc về bầu cử, như:

Quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

Tiến hành việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương;

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, trật tự, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử… để cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. 

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận