Thứ 4, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Lập cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, cho kê khai trực tuyến

28/03/2022 19:13 GMT+7

TTO - Người kê khai tài sản có thể sửa đổi thông tin đã kê khai về tài sản, thu nhập trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhưng chỉ sửa đổi trong thời gian kê khai theo quy định, được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, giải trình hợp lý.

Lập cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, cho kê khai trực tuyến - Ảnh 1.

Việc kê khai tài sản, thu nhập có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kê khai tài sản, thu nhập - Ảnh: TTO

Thủ tướng vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập".

Đề án được xây dựng nhằm phục vụ việc hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ, bảo vệ an toàn và cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định khác liên quan để góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng, cơ chế vận hành, quản lý khai thác dữ liệu, thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu để đến năm 2025 thực hiện chuyển đổi số 100% công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Đề án này thực hiện trên phạm vi cả nước đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Đề án này xây dựng mô hình hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được xây dựng và quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ. Bao gồm dữ liệu kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; dữ liệu kiểm soát tài sản, thu nhập từ các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; dữ liệu chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Các thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai sau khi được hệ thống tiếp nhận, có thể được thay đổi về nội dung kê khai nhưng chỉ thực hiện trong thời hạn kê khai, được người có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở giải trình hợp lý.

Người có nghĩa vụ kê khai có thể thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trên bản giấy hoặc kê khai trực tuyến và cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập kiểm tra số hóa, đảm bảo tính chính xác các dữ liệu.

Mỗi cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập được phân vùng dữ liệu riêng cho từng đơn vị. Các đơn vị quản lý, cập nhật dữ liệu biến động của đơn vị mình theo phân vùng tương ứng của đơn vị, trong đó đơn vị này không được xem, cập nhật dữ liệu của đơn vị khác.

Để thực hiện, đề án nêu ra các giải pháp về đảm bảo quản lý vận hành, số hóa, cập nhật dữ liệu kê khai, tích hợp, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, đảm bảo tính đồng bộ với dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, dân cư, đất đai, thuế; doanh nghiệp; bảo hiểm xã hội; tích hợp kết nối chia sẻ liên thông dữ liệu.

Đề án cũng đặt ra yêu cầu hệ thống phải có khả năng vận hành thông suốt, liên tục, kể cả các rủi ro do thiên tai, dịch họa. Hệ thống phải có khả năng hoạt động liên tục không gián đoạn, thiết kế có dự phòng với mức độ đầu tư hợp lý. Có độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, có nguồn nhân lực thực hiện quản lý, vận hành dữ liệu.

8 cơ quan cùng kiểm soát tài sản, thu nhập, hạn kê khai lần đầu là 31-3 8 cơ quan cùng kiểm soát tài sản, thu nhập, hạn kê khai lần đầu là 31-3

TTO - Việc kê khai lần đầu năm nay có đối tượng kê khai rộng, bao gồm tất cả cán bộ công chức, sĩ quan công an, sĩ quan quân đội; đối với viên chức thì cấp phó phòng trở lên và những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

N.AN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận