24/08/2022 10:18 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM đề ra 7 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

D.N.HÀ - CẨM NƯƠNG
D.N.HÀ - CẨM NƯƠNG

TTO - Sáng 24-8, HĐND TP.HCM tổ chức giám sát về kết quả đầu tư công năm 2022. UBND TP đã đưa ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Lãnh đạo TP.HCM đề ra 7 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi báo cáo tại buổi giám sát - Ảnh: HỮU HẠNH

Tại buổi giám sát, lãnh đạo HĐND TP đánh giá công tác đầu tư công tại TP.HCM đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Các công trình, dự án được lựa chọn đầu tư có trọng tâm, tác động sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của người dân.

Giai đoạn 2016-2020, TP.HCM đã thực hiện đầu tư 1.799 dự án, trong đó có 521 dự án chuyển tiếp, 1.278 dự án khởi công mới; 780 dự án được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, HĐND TP cũng nhận thấy tồn đọng một số hạn chế khi giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chỉ đạt 61,3% trong tổng kế hoạch; tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tính đến hết tháng 7 chỉ đạt 26,5%; trong đó còn nhiều dự án giải ngân 0 đồng (100 dự án).

Từ tình hình như trên, HĐND đã đề nghị UBND TP giải trình một số nội dung như: Công tác lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước có tình trạng chưa sát với khả năng thực hiện; Kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm từ nguồn vốn ngân sách TP được UBND giao còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định; Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư một số dự án hoàn thành còn chậm, giải pháp nào trong thời gian tới?; Giải pháp nào để hấp thu được hết 100% vốn từng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 và nâng tỉ lệ giải ngân của từng năm đạt trên 95%?;...

Trước những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật đầu tư công thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã đưa ra 7 giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đầu tư công trong thời gian tới, bao gồm:

- Xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn. Tăng cường, thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các đơn vị hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công.

- Tổ chức hiệu quả các hội nghị giao ban để rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công định kỳ hằng tháng để đánh giá kết quả, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn.

- Linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn, kịp thời tham mưu điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh.

- Thường xuyên rà soát, kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư.

- Chủ động cân đối các nguồn vốn từ đầu năm, các nguồn vốn được bổ sung hằng năm. Ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để khuyến khích, kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của TP được HĐND thông qua là hơn 35.000 tỉ đồng; UBND TP đã giao kế hoạch vốn là hơn 29.000 tỉ đồng, đạt 82,95%. Tuy nhiên, tính đến ngày 12-8, TP mới giải ngân đạt tỉ lệ 29%, dẫn đến nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn TP có tiến độ giải ngân chậm.

Theo báo cáo của lãnh đạo TP, giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách cân đối chi cho kế hoạch đầu tư công trung hạn hơn 171.000 tỉ đồng, đáp ứng được 52% nhu cầu đầu tư của TP. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là hơn 21.000 tỉ đồng (chưa bao gồm dự phòng 10%), vốn ngân sách TP là 150.000 tỉ đồng.

Đến giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 142.000 tỉ đồng, chỉ đáp ứng khoảng 21% tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021 - 2025 của TP.

Từ khi Luật đầu tư công 2014 có hiệu lực, TP đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 1.949 dự án với tổng vốn đầu tư ngân sách TP là hơn 302.000 tỉ đồng gồm 869 dự án nhóm C, 1.074 dự án nhóm B và 6 dự án nhóm A.

Tại sao giải ngân vốn đầu tư công các dự án y tế của TP.HCM chậm? Tại sao giải ngân vốn đầu tư công các dự án y tế của TP.HCM chậm?

TTO - Nhiều dự án triển khai nhiều năm chưa thể hoàn thiện do giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Đây là năm đầu tiên trong vòng 10 năm qua, giải ngân vốn đầu tư công các dự án y tế của TP.HCM lại chậm như thế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận