'Kỷ luật một vài người để cứu muôn người'

25/02/2017 08:19 GMT+7

TTO - “Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: TTXVN

“Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đó là phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 diễn ra tại Hà Nội ngày 24-2.

Tổng bí thư lưu ý: “Đây là một hội nghị rất quan trọng để đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sau 1 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Có nơi còn làm qua loa, chiếu lệ

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư yêu cầu: công tác kiểm tra, giám sát phải lấy phòng ngừa làm trọng, lấy xây là chính; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích “trị bệnh cứu người”.

Tuy nhiên, cũng kiên quyết xử lý những tổ chức Đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng bí thư nói: “Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cũng phải thấy rằng: công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay; việc kiểm tra, giám sát ở không ít địa phương, đơn vị còn chiếu lệ, hình thức, chưa đủ sức răn đe; còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, không nghiêm túc.

Cả một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm, chưa tạo điều kiện cho ủy ban kiểm tra thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tổng bí thư cũng cho rằng: việc xác định nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn dàn trải.

Ở các địa phương, nhất là cấp huyện, cấp cơ sở chuyển biến chưa mạnh, chưa có những vụ việc trọng tâm, trọng điểm, vụ việc điển hình.

Còn có tổ chức Đảng thiếu bản lĩnh, dĩ hòa vi quý, cá biệt có biểu hiện bao che cho cán bộ, đảng viên có chức, có quyền vi phạm.

Tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”

Tổng bí thư nhận định: hiện nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, ủng hộ, hi vọng vì có nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng cũng còn băn khoăn, lo rằng không biết nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến chốn không?

Tổng bí thư cho biết: một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân vẫn bức xúc về những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, “lợi ích nhóm” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

“Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ở các cấp là hết sức quan trọng”.

Từ đó, Tổng bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2017 và những năm tiếp theo cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.

Chủ động đề xuất các giải pháp để giải quyết dứt điểm những việc đang làm với phương châm là làm đến cùng, đồng thời chuẩn bị làm tiếp những vụ việc mới phát sinh.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, cần chú ý khâu phát hiện, phát giác ban đầu. Qua kiểm tra, thanh tra mà phát hiện; qua báo chí, công luận, qua tố giác của nhân dân mà chủ động tổ chức kiểm tra. Phải rất nhạy bén, tinh ý, đừng vô cảm.

Ông cũng lưu ý các địa phương phải làm quyết liệt hơn nữa; tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “nặng trên, nhẹ dưới” và chú trọng các khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực (như quản lý đất đai, tài chính, ngân hàng, công tác cán bộ...).

Tổng bí thư cho rằng: để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng quyết định là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; có phẩm chất đạo đức cách mạng; có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học và ứng xử có văn hóa.

Kỷ luật gần 150 tổ chức Đảng và hơn 12.000 đảng viên

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra trung ương, trong năm 2016 cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 100.000 tổ chức Đảng và hơn 40.000 đảng viên; giám sát hơn 30.000 tổ chức Đảng và hơn 100.000 đảng viên; thi hành kỷ luật gần 150 tổ chức Đảng và hơn 12.000 đảng viên...

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận