Thứ 2, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Kinh doanh khí hóa lỏng, phải có thủ tục về môi trường

15/04/2016 07:38 GMT+7

TTO - Những điểm kinh doanh khí hóa lỏng, các chất dễ gây cháy nổ, hóa chất độc hại... phải đảm bảo các yêu cầu gì về bảo vệ môi trường và an toàn?

Ông CAO TUNG SƠN (phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM) trả lời:

- Đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất, sang chiết khí hóa lỏng, các chất dễ gây cháy nổ, hóa chất độc hại, trước khi hoạt động đều phải thực hiện thủ tục pháp lý về môi trường: đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trong đó yêu cầu các cơ sở phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động; thực hiện các chương trình quan trắc chất thải định kỳ, và đặc biệt là phải có các biện pháp ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất, cháy nổ, đáp ứng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Đối với các cơ sở đã hoạt động mà chưa có hồ sơ pháp lý về môi trường, theo quy định tại nghị định 18 (năm 2015), các cơ sở này phải lập đề án bảo vệ môi trường, có kế hoạch xây dựng, hoàn thiện các công trình xử lý chất thải, ứng phó sự cố môi trường, sự cố hóa chất, và phải cam kết, báo cáo tiến độ thực hiện cho cơ quan phê duyệt.

Hiện nay UBND TP.HCM đã có văn bản triển khai chương trình di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư.

Q.T. ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận