Thứ 5, ngày 16 tháng 7 năm 2020

Kiến nghị tăng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách

13/01/2014 07:50 GMT+7

TT - Tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc hôm nay (13-1), dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) sẽ được trình xin ý kiến, mở đầu cho việc sửa đổi hàng loạt luật về tổ chức bộ máy nhà nước được đặt ra sau khi Hiến pháp có hiệu lực thi hành.

Nâng cao hợp lý tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên tráchTăng đại biểu chuyên trách

Trong đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định tại điều 45 theo hướng tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên 50% (hiện nay khoảng 30% - PV), đồng thời quy định rõ hơn địa vị pháp lý, tiêu chuẩn, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương và địa phương.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận