Tag: Đại biểu Quốc hội chuyên trách

6 dự án luật quan trọng chuẩn bị được thảo luận tại Quốc hội

TTO - 6 dự án luật quan trọng và 1 dự thảo nghị quyết về nội quy kỳ họp dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10 - 2022) sẽ được hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, cho ý kiến vào đầu tháng 9.

Sẽ bầu 207 đại biểu Quốc hội ở trung ương, giảm đại biểu khối hành pháp

TTO - Cuộc hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã phản ánh đúng định hướng của Luật tổ chức Quốc hội.

Kiến nghị tăng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách

TT - Tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc hôm nay (13-1), dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) sẽ được trình xin ý kiến, mở đầu cho việc sửa đổi hàng loạt luật về tổ chức bộ máy nhà nước được đặt ra sau khi Hiến pháp có hiệu lực thi hành.