29/06/2012 16:19 GMT+7

Khuyến khích cung cấp bằng chứng kỳ thi vi phạm

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Ngày 29-6, Bộ GD-ĐT đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2012. Theo đó, bổ sung quy định về việc “Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh tiêu cực”.

Lw4XyvS4.jpgPhóng to
Thí sinh chép tài liệu khi thi ở Trường THPTDL Đồi Ngô. Hình ảnh này do một thí sinh khác quay lại, và việc quay này bị cho là "vi phạm quy chế thi" - Ảnh chụp từ clip

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT sửa tên chương V “Chế độ báo cáo và lưu trữ” thành “Xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi và chế độ báo cáo, lưu trữ”. Cụ thể bổ sung Điều 36a như sau:

1. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm qui chế tuyển sinh: Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD-ĐT; Hội đồng tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng; thanh tra tuyển sinh và thanh tra giáo dục các cấp.

2. Các bằng chứng vi phạm quy chế sau khi đã được xác minh về tính xác thực là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm.

3. Cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh: khuyến khích thí sinh, những người tham gia công tác tuyển sinh, quần chúng nhân dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm qui chế tuyển sinh; Người phát hiện những hành vi vi phạm qui chế tuyển sinh cần kịp thời báo cho nơi tiếp nhận qui định tại khoản 1 của điều này để có biện pháp xử lý.

Bộ GD-ĐT cũng đã có quy định việc cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh. Cụ thể: người có bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận qui định tại khoản 1 của điều này trong vòng bảy ngày từ khi kết thúc ngày thi để xử lý; người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi.

Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh: tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bằng chứng theo quy định; bảo vệ nguyên trạng bằng chứng; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng. Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm qui chế tuyển sinh theo thông tin đã được cung cấp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm qui chế tuyển sinh. Bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin.

Đồi thời, thông tư cũng cho phép thí sinh mang máy thu, phát, ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi. Không được hút thuốc trong phòng thi”.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên