Thứ 6, ngày 9 tháng 12 năm 2022

Không vô cảm trước bức xúc của dân

26/11/2016 08:50 GMT+7

TTO - Đó là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch của Bộ Chính trị nhằm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... vừa được Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký ban hành.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
- Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII - Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị yêu cầu nội dung kế hoạch này phải được tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng về nguy cơ tình trạng trên sẽ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, kế hoạch thực hiện nghị quyết vào nửa đầu tháng 12-2016.

Cho từ chức những trường hợp “tự diễn biến”

Kế hoạch của Bộ Chính trị nhấn mạnh “việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo nghị quyết này gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác, kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

Ở từng cấp đều phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo.

Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền”.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm vào quý 1 năm sau và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Trung ương tại kỳ họp gần nhất.

Ban Tổ chức trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư nội dung gợi ý kiểm điểm đối với các cấp ủy, tổ chức trực thuộc trung ương và cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” - kế hoạch nêu rõ.

Bộ Chính trị yêu cầu “tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử ngay, dứt điểm đối với các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, lãng phí, những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế và tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp... được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý”.

Chấm dứt tình trạng ăn uống, chè chén

Vẫn theo kế hoạch được ban hành, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng “chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết... xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội”.

Kế hoạch của Bộ Chính trị đòi hỏi phải “tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho báo chí, truyền thông.

Các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân”.

Xóa bỏ tiêu cực trong “xin - cho”, “duyệt - cấp”

Trong năm 2017-2018, Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện việc rà soát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng để hoàn thiện luật, pháp lệnh, nghị quyết về kinh tế - xã hội; về ngân sách nhà nước và quản lý công chức, viên chức, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư; trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan...; về thẩm quyền, trách nhiệm, chế tài xử lý vi phạm của các cơ quan nhà nước và người có chức, có quyền (cả đương chức và về hưu) để kiểm soát việc thực thi quyền lực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trích Kế hoạch của Bộ Chính trị

ĐÀ TRANG - LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận