Tag: Hội nghị trung ương 4

Tổng bí thư: 'Chúng ta đã tỉnh táo xử lý kịp thời những vấn đề khó, chưa có tiền lệ'

TTO - Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 sáng 7-10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết chúng ta đã tỉnh táo xử lý kịp thời những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 4: Tăng cường biện pháp, mở rộng phạm vi về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TTO - Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7-10.

Đảng muốn mạnh thì phải chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả

TTO - Từ Đại hội XIII đến nay, Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có 9 tướng lĩnh cấp cao của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Tại Hội nghị Trung ương 4 lần này, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục là một trọng tâm được thảo luận.

Thực hiện nghiêm túc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TTO - Sáng 9-12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII.

Không vô cảm trước bức xúc của dân

TTO - Đó là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch của Bộ Chính trị nhằm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... vừa được Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký ban hành.

Không để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước

TTO - Ngày 1-11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hội nghị trung ương 4: Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực

TTO - Sau 6 ngày làm việc, sáng 14-10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc.

Phải tạo được chuyển biến rõ rệt

TT - Đó là một trong những mục tiêu cốt lõi được ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị cán bộ TP phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, do Thành ủy TP tổ chức trong hai ngày 20 và 21-3.

Bịt kín các sơ hở dẫn đến tham nhũng

TT - Ngày 7-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4

Ngày 24-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.