​Khoán xe công cần được tổng kết thận trọng

10/01/2017 11:00 GMT+7

TTO - Đó là ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính - ngân sách tại báo cáo phương án giải trình, tiếp thu chỉnh lý những vấn đề lớn và những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải - Ảnh: Cổng TTQH

Dự luật được đề nghị mang tên mới là Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để phù hợp với phạm vi điều chỉnh bao gồm cả tài sản do các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể nắm giữ. Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong cuộc thảo luận sáng 10-1 đã đồng tình với tên gọi mới này.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải, qua thảo luận ở Quốc hội có ý kiến đề nghi cần quy định cụ thể ngay trong luật cơ chế áp dụng khoán xe công, đối tượng áp dụng, cách tính mức khoán và thời điểm áp dụng.

Một số ý kiến đề nghị thẩm quyền quy định mức khoán kinh phí không nên giao cho Bộ Tài chính quy định.

“Thực tế, việc khoán kinh phí sử dụng xe công mới được triển khai thực hiện ở một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cần có sự tổng kết, đánh giá thận trọng. Việc quy định cách tính mức khoán, các chức danh cụ thể... cần được quy định ở văn bản dưới luật để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với sự biến động của nền kinh tế và nhu cầu của công tác quản lý của Nhà nước trong từng thời kỳ” - ông Hải nêu quan điểm của Thường trực Ủy ban Tài chính - ngân sách và cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính).

Ông Hải nói thêm: “Riêng về thẩm quyền quy định mức khoán kinh phí, dự thảo bổ sung thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc khoán kinh phí xe ô tô đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách và thay thẩm quyền của Bộ Tài chính bằng thẩm quyền của Chính phủ trong quy định việc xác định mức khoán kinh phí, thanh toán kinh phí khoán sử dụng tài sản công của các đối tượng khác”.

Theo đó, điều 33 dự thảo luật quy định: “Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc xác định mức khoán, thanh toán kinh phí khoán sử dụng tài sản công của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Chính phủ quy định việc xác định mức khoán, thanh toán kinh phí khoán sử dụng tài sản công của các đối tượng khác”.  

Tuy nhiên, quy định này không nhận được sự đồng tình của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ, Uông Chu Lưu đều cho rằng nên thống nhất một đầu mối quyết định việc khoán xe công để đảm bảo tính thống nhất và giao Chính phủ là phù hợp.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận