Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021

Khách hàng giả mạo, sửa chữa hóa đơn để rút vốn Vietcombank

29/12/2017 22:45 GMT+7

TTO - Vietcombank giải ngân không kiểm tra, kiểm soát các hóa đơn chứng từ dẫn đến khách hàng giả mạo, sửa chữa nâng giá trị hóa đơn lên nhiều lần để rút vốn ngân hàng.

Ngày 29-12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có thông báo kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB).

Qua quá trình thanh tra, TTCP đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm tại một số đơn vị của VCB.

Cụ thể, trong hoạt động tín dụng, một số hồ sơ tín dụng có hồ sơ pháp lý khách hàng, pháp lý dự án không đầy đủ; thẩm định hồ sơ vay vốn, năng lực tài chính thiếu chính xác; báo cáo thẩm định chưa phân tích và đánh giá khả năng trả nợ, nguồn trả nợ, hiệu quả dự án,...

Một số hồ sơ tín dụng giải ngân khi chưa đủ điều kiện theo phê duyệt; chứng từ giải ngân không đầy đủ; giải ngân cho vay mới trả khoản vay cũ hoặc trả lãi vay; có trường họp giải ngân không kiểm tra, kiểm soát các hóa đơn chứng từ dẫn đến khách hàng giả mạo, sửa chữa nâng giá trị hóa đơn lên nhiều lần để rút vốn ngân hàng...

Trong hoạt động đầu tư tài chính, việc góp vốn, mua cổ phần của VCB chưa hoàn toàn phù hợp với quy định; chậm thoái vốn tại những doanh nghiệp ngoài ngành, lĩnh vực và những doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả. Hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với việc tăng vốn đầu tư trong giai đoạn 2014-2015.

Trong hoạt động mua sắm tài sản, VCB cũng có vi phạm là thực hiện chưa đúng về quy trình và nội dung đầu tư, các nội dung về an toàn, bảo mật; năng lực của cán bộ thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu…

Từ những vi phạm của VCB, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo thẩm quyền tiến hành kiểm điểm các đơn vị, cá nhân có vi phạm.

TTCP kiến nghị Ngân hàng Nhà nước giao cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thanh tra việc cấp tín dụng của VCB đối với các hồ sơ bán nợ để làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật.

TTCP cũng yêu cầu VCB khi quyết toán đối với 2 gói thầu của 2 công ty đã có vi phạm trong chuyển nhượng phải loại trừ khỏi giá trị quyết toán với số tiền 1,174 tỉ đồng.

THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận