Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021

Bảng kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cao cấp

15/11/2014 16:03 GMT+7

TTO - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn vừa được công bố chiều nay, 15-11-2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội sáng 15-11 - Ảnh: Việt Dũng

Phiếu tín nhiệm gồm 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn, trên từng phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ và ba mức tín nhiệm: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.  

Phiếu tín nhiệm gồm có 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn, trên từng phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ và ba mức độ tín nhiệm bao gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

11 loại phiếu bao gồm: (1) Phiếu Chủ tịch nước; (2) Phiếu Phó Chủ tịch nước; (3) Phiếu Chủ tịch Quốc hội; (4) Phiếu các Phó Chủ tịch Quốc hội; (5) Phiếu các ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội; (6) Phiếu Thủ tướng Chính phủ; (7) Phiếu các Phó Thủ tướng Chính phủ; (8) Phiếu Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; (9) Phiếu Chánh án TAND tối cao; (10) Phiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (11) Phiếu Tổng kiểm toán Nhà nước.

Kết quả cụ thể phiếu tín nhiệm của 50 người do ông Huỳnh Văn Tý, trưởng ban Kiểm phiếu công bố. 

 

STT

Họ và tên, chức vụ

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Số phiếu

Số phiếu

Số phiếu

1

Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước

380

(76,46%)

84

(16,90%)

20

(4,02%)

2

Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước

302

(60,76%)

168

(33,8%)

15

(3,02%)

3

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội

340

(68,41%)

93

(18,71%)

52

(10,46%)

4

Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội

344

(69,22%)

124

(24,95%)

14

(2,82%)

5

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội

390

(78,47%)

86

(17,3%)

9

(1,81%)

6

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội

325

(65,39%)

127

(25,55%)

31

(6,24%)

7

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội

295

(59,36%)

159

(31,99%)

28

(5,63%)

8

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB KHCN và MT của QH

212

(42,66%)

248

(49,9%)

23

(4,63%)

9

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội

317

(63,78%)

155

(31,19%)

12

(2,41%)

10

Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH

284

(57,14%)

183

(36,82%)

13

(2,62%)

11

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm UB Tài chính và ngân sách của QH

315

(63,38%)

148

(29,78%)

20

(4,02%)

12

Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

203

(40,85%)

245

(49,3%)

36

(7,24%)

13

Ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện - UBTV QH

225

(45,27%)

228

(45,88%)

30

(6,04%)

14

Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

290

(58,35%)

174

(35,01%)

19

(3,82%)

15

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

311

(62,58%)

145

(29,18%)

27

(5,43%)

16

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

365

(73,44%)

104

(20,93%)

13

(2,62%)

17

Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

272

(54,73%)

183

(36,82%)

28

(5,63%)

18

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

303

(60,97%)

154

(30,99%)

26

(5,23%)

19

Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

302

(60,76%)

164

(33,00%)

16

(3,22%)

20

Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

224

(45,07%)

220

(44,27%)

39

(7,85%)

21

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ

320

(64,39%)

96

(19,32%)

68

(13,68%)

22

Ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ

257

(51,71%)

196

(39,44%)

32

(6,44%)

23

Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Chính phủ

225

(45,27%)

226

(45,47%)

34

(6,84%)

24

Ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

320

(64,39%)

146

(29,38%)

19

(3,82%)

25

Ông  Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng Chính phủ

202

(40,64%)

246

(49,5%)

35

(7,04%)

26

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ

356

(71,63%)

103

(20,72%)

26

(5,23%)

27

Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

93

(18,71%)

235

(47,28%)

157

(31,59%)

28

Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

98

(19,72%)

233

(46,88%)

154

(30,99%)

29

Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

323

(64,99%)

118

(23,74%)

41

(8,25%)

30

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội

108

(21,73%)

256

(51,51%)

119

(23,94%)

31

Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

200

(40,24%)

234

(47,08%)

49

(9,86%)

32

Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

236

(47,48%)

201

(40,44%)

48

(9,66%)

33

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

247

(49,7%)

197

(39,64%)

41

(8,25%)

34

Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương

156

(31,39%)

224

(45,07%)

102

(20,52%)

35

Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

133

(26,76%)

202

(40,64%)

149

(29,98%)

36

Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

200

(40,24%)

243

(48,89%)

39

(7,85%)

37

Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

206

(41,45%)

224

(45,07%)

54

(10,87%)

38

Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

127

(25,55%)

262

(52,72%)

95

(19,11%)

39

Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

264

(53,12%)

166

(33,4%)

50

(10,06%)

40

Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường

85

(17,1%)

287

(57,75%)

111

(22,33%)

41

Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ

105

(21,13%)

313

(62,98%)

65

(13,08%)

42

Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

136

(27,36%)

267

(53,72%)

79

(15,9%)

43

Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

313

(62,98%)

129

(25,96%)

41

(8,25%)

44

Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

362

(72,84%)

91

(18,31%)

28

(5,63%)

45

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế

97

(19,52%)

192

(38,63%)

192

(38,63%)

46

Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ

170

(34,21%)

244

(49,09%)

68

(13,68%)

47

Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư

351

(70,62%)

112

(22,54%)

20

(4,02%)

48

Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

205

(41,25%)

225

(45,27%)

50

(10,06%)

49

Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

207

(41,65%)

235

(47,28%)

43

(8,65%)

50

Ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng kiểm toán nhà nước

105

(21,13%)

318

(63,98%)

62

(12,47%)

 

 

TTO thực hiện
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận