Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Kết luận thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ tại Thanh tra chính phủ

23/02/2017 20:39 GMT+7

TTO - Ngày 23-2, Bộ Nội vụ có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ giai đoạn từ 1-1-2015 đến 30-6-2016.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp gồm 15 trường hợp cấp vụ và tương đương, 33 trường hợp cấp phòng ; điều động bổ nhiệm ngang cấp 9 trường hợp, gồm 8 trường hợp cấp vụ và tương đương, 1 trường hợp cấp phòng; bổ nhiệm lại 21 trường hợp, gồm 16 trường hợp cấp vụ và tương đương, 5 trường hợp cấp phòng…

Theo Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ đã áp dụng các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế của Thanh tra Chính phủ để thực hiện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý và bổ nhiểm, bổ nhiệm lại.

Tuy nhiên có 1 quyết định điều động, bổ nhiệm không ghi thời hạn giữ chức vụ, 3 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm, 2 trường hợp điều động, bổ nhiệm ngang cấp vượt quá số lượng cấp phó so với quy định.

Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để khắc phục, thực hiện đúng quy định trong thời gian tiếp theo.

Đồng thời Tổng Thanh tra chính phủ không thực hiện việc bổ nhiệm (bao gồm điều động ngang cấp) tại các đơn vị đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định.

THÂN HOÀNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận