Interactive

Tổng hợp bài viết interactive TTO

Toàn cảnh bộ máy Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn

TTO - Nội các Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã được kiện toàn sau khi Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.

Lãnh đạo Nhà nước sau khi kiện toàn tại kỳ họp 11 của Quốc hội

Lãnh đạo Nhà nước sau khi kiện toàn tại kỳ họp 11 của Quốc hội

TTO - Lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, gồm Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, sau khi kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV.

Xem thêm