Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Họp...!

12/09/2017 13:04 GMT+7

TTO - Một buổi sáng, nhiều lãnh đạo cấp phòng ở cơ quan nhà nước nọ nháo nhào khi nhận tin nhắn: "Tôi yêu cầu các anh chị trong phạm vi quyền hạn được giao sớm triển khai các việc dưới đây và hoàn thành trước ngày X".

Họp...! - Ảnh 1.

Lập tức anh trưởng phòng Y nhắn tin cho trưởng phòng Z: "Đâu đường đột thế được. Phải họp để góp ý, hoàn chỉnh rồi trình cấp trên xin chủ trương. Lắm khi cấp ủy phải họp mấy phiên mới đồng ý cho làm. Rồi còn họp phổ biến để anh em quán triệt chủ trương rồi mới bàn thực hiện".

Tin nhắn với nội dung tương tự cứ thế bay đi. Nghe đâu còn có cuộc gọi qua cấp ủy để báo cáo về tin nhắn đường đột nọ. Nhiều cuộc điện đàm diễn ra rất căng thẳng. Nhưng chỉ có việc khẩn mà lãnh đạo cơ quan nọ yêu cầu làm ngay vẫn chưa được triển khai.

Thay vào đó, một cuộc họp được lên lịch với nội dung rút kinh nghiệm chỉ đạo điều hành công việc của lãnh đạo cơ quan nọ. Dự kiến sẽ có cấp trên về dự để chỉ đạo việc rút kinh nghiệm.

Tại cuộc họp, sau nhiều góp ý, cuối cùng vị lãnh đạo của cơ quan nọ cũng được chỉ ra khuyết điểm là nóng vội muốn triển khai ngay công việc nên tự quyết định, không tổ chức họp để tham khảo ý kiến tập thể và xin ý kiến cấp trên, do vậy phải chấn chỉnh ngay.

Cũng theo lịch họp thì sau cuộc họp này, còn có mấy cuộc họp trong tuần sau để phổ biến việc rút kinh nghiệm được quán triệt đến các viên chức trong cơ quan.bút bi

BÚT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận