Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021

Hội nghị thành ủy TP.HCM lần 6: Thông qua quy chế, chương trình làm việc toàn khóa

27/08/2011 01:07 GMT+7

TT - Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX họp ngày 26-8 đã thông qua nội dung các dự thảo: quy chế làm việc của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy; chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy khóa IX; quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa IX. Ban thường vụ Thành ủy được giao tiếp thu ý kiến của hội nghị để chỉ đạo hoàn chỉnh và ban hành.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP - nhấn mạnh việc xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa trên cơ sở kế thừa, rút kinh nghiệm những mặt tốt, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém của khóa trước. Những nội dung này cũng thể hiện sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng ở cương lĩnh bổ sung và phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, điều lệ Đảng...

Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải nhấn mạnh đến yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng, mà trước hết phải đảm bảo thực hiện thật tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt cải cách hành chính trong Đảng.

Ông Lê Thanh Hải đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào chương trình làm việc toàn khóa, đồng thời cho biết Ban thường vụ Thành ủy TP sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để có chương trình làm việc một cách khoa học, tốt nhất của cả khóa.

QUỐC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận