Học bổng tiến sĩ tại New Zealand

28/01/2012 03:45 GMT+7

TT - Đại học Canterbury (New Zealand) hiện đang cấp hai học bổng tiến sĩ nghiên cứu trong lĩnh vực máy tính và một học bổng tiến sĩ về điều khiển robot trong năm 2012.

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí bên cạnh khoản hỗ trợ 4.000 USD mỗi năm cùng nhiều hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, chi phí đi lại và tham dự các hội nghị chuyên ngành liên quan.

Hạn chót nộp đơn: 31-1-2012. Hình thức nộp đơn: email. Chi tiết về học bổng tại: http://www.canterbury.ac.nz/scholarshipsearch/ScholarshipDetails.aspx?ScholarshipID=6935.1358.

Học bổng thạc sĩ tại Úc

Quỹ học bổng nghiên cứu sau đại học dành cho ứng viên quốc tế theo học tại Úc (IPRS) hiện nhận đơn xin học bổng nghiên cứu sau đại học dành cho ứng viên quốc tế xuất sắc. Học bổng bao gồm học phí và sinh hoạt phí cho toàn bộ bốn năm học tại University of Western Australia. Hạn chót nộp đơn: 3-2-2012.

Thông tin tham khảo có ở: www.sait.asia.

CÔNG NHẬT
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận