28/04/2024 14:18 GMT+7

Nhận phí hỗ trợ chuyển đổi nghề, phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Công ty khuyến khích người lao động nghỉ việc, có hỗ trợ một khóa học định hướng chuyển đổi nghề nhưng người lao động phải chịu thuế thu nhập cá nhân với chi phí này.

Hỗ trợ chi phí chuyển đổi nghề, người lao động phải chịu thuế thu nhập cá nhân? - Ảnh minh họa: NGỌC THÀNH

Hỗ trợ chi phí chuyển đổi nghề, người lao động phải chịu thuế thu nhập cá nhân? - Ảnh minh họa: NGỌC THÀNH

Năm 2022, công ty tôi có chủ trương khuyến khích người lao động nghỉ việc. Quyền lợi của người nghỉ việc được nhận toàn bộ lương, thưởng và các khoản hỗ trợ tăng cường trước ngày 31-12-2022 và chấm dứt hợp đồng ngày 1-1-2023.

Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ một khóa học định hướng/chuyển đổi nghề trị giá 20 triệu đồng (khóa học 18 triệu đồng + thuế VAT là 2 triệu đồng). Công ty chi trả 100%. Người lao động được hướng dẫn 1 kèm 1. Bắt đầu học vào tháng 4-2023.

Sang tháng 4-2024, người lao động nhận được chứng từ thuế thu nhập cá nhân năm 2023 của công ty gửi để quyết toán thuế thì công ty ghi nhận toàn bộ chi phí của khóa học trên (bao gồm thuế VAT là 2 triệu đồng) vào thu nhập của người lao động được nhận từ công ty trong năm 2023.

Công ty của tôi ghi nhận chi phí của khóa học trên vào thu nhập chịu thuế của người lao động trong 2023 có hợp lý không? Ghi nhận như thế sẽ làm gia tăng khoản thu nhập chịu thuế của người lao động.

Một bạn đọc hỏi.

- Luật sư Tào Văn Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Luật sư Tào Văn Dũng

Luật sư Tào Văn Dũng

1. Các khoản trợ cấp, phụ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định tại điều 2 và điều 3 Luật Thuế thu nhâp cá nhân năm 2007:

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Thu nhập chịu thuế là các khoản phát sinh: Thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán (trừ thu nhập miễn thuế được quy định tại điều 4).

Như bạn cho biết thì công ty bạn có chủ trương khuyến khích người lao động nghỉ việc, không ép buộc người lao động phải nghỉ việc nên có thể xem đây là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân là:

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

- Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

- Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

- Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

- Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.

- Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

- Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực hà nước để tính trừ.

- Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

- Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Quy định trên nêu rõ các khoản trợ cấp, phụ cấp mà người lao động không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Khi nghỉ việc thì người lao động không phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản: trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Ngoài các khoản trợ cấp, phụ cấp không phải chịu thuế thu nhập cá nhân trên, nếu phát sinh thêm khoản trợ cấp, phụ cấp khác thì người lao động phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Khoản hỗ trợ định hướng/chuyển đổi nghề nghiệp mà bạn nêu có thể được xem là một khoản trợ cấp cho người lao động khi nghỉ việc. Đối chiếu với quy định trên thì các khoản trợ cấp này không nằm trong danh mục các khoản trợ cấp, phụ cấp không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, trong trường hợp này bạn phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khóa học hỗ trợ định hướng/chuyển đổi nghề nghiệp trị giá 20 triệu đồng.

2. Thuế Thu nhập cá nhân đối với việc đào tạo nâng cao tay nghề:

Người lao động sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động. Theo quy định tại điểm d.6 khoản 2 điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013.

Theo thông tin bạn cho biết thì bạn được nhận toàn bộ lương, thưởng và các khoản hỗ trợ tăng cường trước ngày 31-12-2022 và chấm dứt hợp đồng ngày 1-1-2023, bắt đầu đào tạo nhằm mục đích định hướng/chuyển đổi nghề nghiệp vào tháng 4-2023.

Như vậy, việc đào tạo nhằm mục đích định hướng/chuyển đổi nghề nghiệp này diễn ra sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động và không nằm trong kế hoạch của người sử dụng lao động, ngành nghề đào tạo cũng không nằm trong chuyên môn nghiệp vụ của người lao động khi bạn ký hợp đồng với công ty.

Do đó, trong trường hợp này, người lao động phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

80% thuế thu nhập cá nhân do người làm công ăn lương đóng80% thuế thu nhập cá nhân do người làm công ăn lương đóng

Dự kiến năm 2023 cả nước thu xấp xỉ 155.000 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân, trong đó 80% thu từ người làm công ăn lương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên