Tag: hiệp hội an toàn thông tin

8 ‘ông lớn’ công nghệ lập liên minh bảo vệ người dân trên môi trường mạng

TTO - Tám nhà cung cấp dịch vụ lớn trong nhiều lĩnh vực công nghệ đã cùng lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng.

Việt Nam bắt đầu có hệ thống huấn luyện thực chiến về an ninh mạng

TTO - Ngày 28-6, thao trường an ninh mạng Vietnam Cyber Range - hệ thống phục vụ huấn luyện thực tế, sát hạch nhân lực an ninh mạng, một sản phẩm hoàn toàn Make in Vietnam - đã chính thức ra mắt.

Làm chủ hệ thống an ninh mạng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

TTO - Việt Nam đã làm chủ 90% hệ sinh thái các sản phẩm an toàn an ninh mạng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đến đầu năm 2021, Việt Nam sẽ làm chủ 100% hệ thống này.

25 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin nội địa sẽ được ưu tiên sử dụng

TTO - 25 sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp công nghệ Việt đã được vinh danh là các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao của Việt Nam năm 2019.