10/10/2012 12:13 GMT+7

Hãy dạy học sinh sống lương thiện, trung thực trước

GS Hoàng Tụy - Tuổi Trẻ ngày 10-10
GS Hoàng Tụy - Tuổi Trẻ ngày 10-10

"Một nền giáo dục lành mạnh trước hết hãy khoan dạy những cái cao siêu, mà nên tập trung dạy học sinh sống lương thiện và trung thực"

Hãy dạy học sinh sống lương thiện, trung thực trước

"Một nền giáo dục lành mạnh trước hết hãy khoan dạy những cái cao siêu, mà nên tập trung dạy học sinh sống lương thiện và trung thực"

GS Hoàng Tụy - Tuổi Trẻ ngày 10-10

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận