Hà Nội triển khai thanh toán bảo hiểm không dùng tiền mặt

14/03/2018 18:30 GMT+7

Dự kiến trong tháng 3-2018, thành phố Hà Nội triển khai thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… thông qua thanh toán điện tử với Ngân hàng.

Hà Nội triển khai thanh toán bảo hiểm không dùng tiền mặt - Ảnh 1.

Hà Nội triển khai thanh toán bảo hiểm không dùng tiền mặt. (Ảnh minh họa)

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23-2-2018 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã ban hành văn bản số 520/BHXH-KHTC ngày 6-3-2018 yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ thực hiện một số nội dung đối với công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, công tác thông tin, truyên truyền.

Theo đó, dự kiến trong tháng 3-2018, thành phố triển khai thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các đơn vị sử dụng lao động do văn phòng Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý thu thông qua thanh toán điện tử với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội. Tiến tới tháng 7-2018, thành phố triển khai thực hiện thanh toán điện tử đối với tất cả tài khoản thu tại các hệ thống Ngân hàng thương mại có ký hợp đồng hợp tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội.

Trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ có liên quan tiếp tục phối hợp với cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân cho người hưởng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định.

Để đảm bảo trong thời gian 2018 – 2020, công tác chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp đạt cấp độ 4, các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp với đơn vị viết phần mềm triển khai các tiện ích trên các phần mềm TST, phần mềm xét duyệt chế độ ngắn hạn, phần mềm kế toán để chuẩn bị cho công tác chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân người lao động.

Nhằm thông tin một cách rộng rãi về lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới 100% người hưởng nhận bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản, tăng nhanh tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan Bưu điện, các hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người hưởng.

Đối với viên chức Bảo hiểm xã hội thành phố, Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tăng cường sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản như thực hiện chuyển khoản trực tiếp trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS, sử dụng các dịch vụ thanh toán khác.

Nguồn: Vietnam Finance
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận