Hà Nội kiến nghị Chính phủ bỏ lập quy hoạch ngành cấp tỉnh

12/10/2016 14:00 GMT+7

TTO - TP Hà Nội vừa kiến nghị Chính phủ bỏ việc lập các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch hoạch sản phẩm chủ yếu ở cấp tỉnh.

Trong kiến nghị, UBND TP Hà Nội nêu hiện nay các tỉnh, thành phố lập rất nhiều quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, dẫn đến tình trạng quy hoạch tràn lan, lãng phí.

Theo UBND TP Hà Nội, trong thực hiện còn có hiện tượng vận dụng cách hiểu khác nhau về ngành, lĩnh vực, quy hoạch sản phẩm chủ yếu để đề xuất nhiều quy hoạch không nằm trong danh mục các quy hoạch ngành, lĩnh vực tại nghị định 92 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, thẩm định và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu.

Chưa hết, UBND TP Hà Nội cũng cho biết một số sở, ngành còn vận dụng các hướng dẫn từ thông tư của bộ, ngành chủ quản để lập quy hoạch. Điều này dẫn đến lãng phí các nguồn lực, gây nên tình trạng quy hoạch chồng chéo, chồng lấn, gây khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch.

UBND TP Hà Nội dẫn chứng quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp đã được phê duyệt, nhưng lại tiếp tục lập các quy hoạch chăn nuôi, thuỷ sản, trồng trột, quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả... mà thực chất các định hướng quy hoạch những lĩnh vực này hoàn toàn nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, trên thực tế, hiện nay công tác triển khai lập các quy hoạch ngành, lĩnh vực ở cấp tỉnh là rất lãng phí, hầu hết các ngành, lĩnh vực đã được thể hiện trong các chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm của từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

Vì vậy, UBND TP Hà Nội cho rằng nếu tiếp tục triển khai các dạng quy hoạch ngành, sản phẩm thường sẽ càng tạo cơ chế xin - cho. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, thay vì tiếp tục cho phép lập các quy hoạch ngành, lĩnh vực, để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực, cần tập trung xây dựng các đề án phát triển, đưa các tiêu chuẩn, điều kiện để quản lý và công khai các đề án.

Theo UBND TP Hà Nội, sau khi xây dựng và công khai các đề án phát triển, cho người dân và doanh nghiệp có thể biết và chủ động điều chỉnh mục tiêu, định hướng sản xuất, kinh doanh trên tinh thần nhà nước kiến tạo.

“Tinh thần nhà nước kiến tạo thì nhà nước cần làm tốt việc cung cấp thông tin về thị trường, đưa ra khuyến cáo để nhà đầu tư, doanh nghiệp lựa chọn” - kiến nghị của UBND TP Hà Nội nêu.

Tuy nhiên, theo UBND TP Hà Nội, trong khi chờ dự thảo Luật quy hoạch được Quốc hội thông qua, UBND TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố về việc lập quy hoạch ngành, lĩnh vực theo hướng: chỉ nên tập trung vào những ngành, lĩnh vực nhưng lại đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội, như giao thông, hạ tầng du lịch, cảng biển, mạng lưới trường học, bệnh viện.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận