Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020

​Hà Nội giảm gần 1.000 cán bộ sau tinh giảm biên chế

19/10/2016 14:55 GMT+7

TTO - Kết quả nêu trên vừa được Ban Pháp chế - HĐND TP Hà Nội công bố sau giám sát thực hiện nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của TP Hà Nội.

Theo Ban Pháp chế, đến hết tháng 8-2016, toàn TP đã giảm được 46 phòng, ban tại 22 sở. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, đã giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị (giảm 121 đơn vị).

Theo báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế, TP đã thực hiện 3 đợt tinh giản và đảm bảo chế độ đúng theo quy định. Cụ thể, toàn thành phố đã giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng, 151 biên chế, 704 hợp đồng có chỉ tiêu.

Theo Ban Pháp chế, việc triển khai đề án tinh giản biên chế đã được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Tuy nhiên, cũng thông qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cũng chỉ rõ, “việc bố trí, quản lý, sử dụng biên chế ở một số đơn vị còn chưa hợp lý, còn tình trạng sử dụng biên chế công chức thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng vẫn ký hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt số được giao theo nghị quyết của HĐND thành phố”.

Cụ thể, Sở Ngoại vụ Hà Nội đã tự ký 7 hợp đồng, huyện Thanh Oai tự ký 12 hợp đồng, quận Long Biên ký 27 hợp đồng.

Ban Pháp chế cũng cho rằng trong bố trí, quản lý, sử dụng biên chế ở một số đơn vị còn tăng so với chỉ tiêu, như huyện Chương Mỹ tăng 19 chỉ tiêu hợp đồng, huyện Mỹ Đức tăng 46 chỉ tiêu lao động định mức.

Về nguyên nhân, tồn tại, theo Ban Pháp chế, sau giám sát, tình trạng viên chức đang thực hiện nhiệm vụ của công chức hay hợp đồng lao động vẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở một số đơn vị tồn tại đã lâu vẫn chưa được TP chủ động khắc phục, để kéo dài mặc dù vấn đề này HĐND TP đã kiến nghị.

Kết thúc giám sát, Ban Pháp chế kiến nghị UBND TP chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các đơn vị Y tế theo hướng: sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình thành 1 đơn vị.

Ngoài ra, Ban Pháp chế cũng đề nghị UBND TP có lộ trình giải quyết dứt điểm tồn tại cụ về việc viên chức thực hiện nhiệm vụ của công chức, lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số đơn vị hành chính và nghiêm cấm các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập của thành phố tự ký hợp đồng lao động, sử dụng nguồn ngân sách khoán chi thường xuyên để chi trả lương vi phạm các quy định của pháp luật.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận