Thứ 7, ngày 18 tháng 9 năm 2021

​Hà Nội đầu tư 1.252 tỉ đồng phát triển chính quyền điện tử

28/12/2015 15:04 GMT+7

TTO - Hà Nội sẽ bố trí nguồn ngân sách dự kiến 1.252 tỉ đồng chi cho ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu phát triển chính quyền điện tử...

Hà Nội phát triển chính quyền điện tử gắn liền với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thiết yếu đối với người dân.

Trong báo cáo gửi Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, hiện Hà Nội đã triển khai 10/10 nhóm dịch vụ công cơ bản với 295 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, trong đó có những dịch vụ công đạt hiệu quả cao như: cấp hộ chiếu phổ thông, hải quan điện tử, nộp thuế điện tử. Thành phố cũng triển khai dịch vụ công trực tuyến dùng chung cấp quận/huyện.

Theo ông Sơn, đến hết năm 2015, Hà Nội cũng hoàn thành chỉ tiêu 100% sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đạt dùng phần mềm một cửa điện tử, tại UBND xã, phường, thị trấn đạt 90%.

Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, hiện toàn thành phố có 1.751 thủ tục hành chính, trong đó có 1.342 thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, 276 thủ tục hành chính cấp huyện và 133 thủ tục hành chính cấp xã.

Với nguồn kinh phí bố trí 1.252 tỉ đồng từ ngân sách thành phố chi cho ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn 2016-2020, theo ông Sơn, Hà Nội đặt mục tiêu thực hiện theo đúng lộ trình nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Theo đó, trong giai đoạn đến năm 2020 Hà Nội đề ra 3 mục tiêu: phát triển chính quyền điện tử gắn liền với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, phát triển kinh tế tri thức và cung cấp các dịch vụ công tốt nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thiết yếu đối với người dân; tiếp tục đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận