​Hà Nội đặt mục tiêu thu hơn 3.000 tỷ đồng tiền đấu giá đất

23/04/2016 13:46 GMT+7

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn thành phố, với số tiền dự kiến thu được hơn 3.050 tỷ đồng.

Theo chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2016, tổng diện tích đất nghiên cứu lập dự án là trên 310ha. Trong đó diện tích đất quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất khoảng hơn 120ha, diện tích đã đấu giá đến năm 2015 vào khoảng 45ha, diện tích còn lại đủ điều kiện đấu giá trong năm nay gần 76ha.

Dự kiến tiền sử dụng đất thu được khi thực hiện kế hoạch đấu giá năm 2016 là 3.050 tỷ đồng, bao gồm: các dự án đấu giá quyền sử dụng đất từ 5.000m2 trở lên thuộc thành phố quản lý với kết quả trúng đấu giá là 2.150 tỷ đồng; đấu giá nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) dự kiến thu 900 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch đặt ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các chủ đầu tư dự án, các sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các địa phương rà soát diện tích các dự án theo kế hoạch.

Đối với các dự án đã đủ điều kiện đưa ra đấu giá, các đơn vị liên quan phải sớm hoàn thành thủ tục (phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá) và đề xuất thời điểm đưa ra tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10-5.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với tinh thần cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, kịp thời đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.

Về phía các địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức đôn đốc toàn diện công tác giải phóng mặt bằng các dự án; tiếp tục rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tổ chức đấu giá; tích cực xử lý những tổn tại, tạo quỹ đấy đai “sạch” theo đúng quy định phát luật.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận