Thứ 6, ngày 4 tháng 12 năm 2020

Hà Nội: Các gói thầu 'đấu thầu rộng rãi' phải thực hiện qua mạng

24/06/2020 18:35 GMT+7

TTO - Từ năm 2020, thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, phải lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Hà Nội: Các gói thầu đấu thầu rộng rãi phải thực hiện qua mạng - Ảnh 1.

Từ năm 2020, các dự án có mức đầu tư, dự toán dưới 50 tỉ đồng của Hà Nội sẽ đấu thầu qua mạng - Ảnh: TRẦN NAM

Đó là yêu cầu của UBND TP Hà Nội với đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổng công ty, công ty thuộc TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2020.

Cụ thể là phải lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỉ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỉ đồng, trừ trường hợp các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

"Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh" - yêu cầu của UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Để tăng cường áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm đạt được lộ trình năm 2020 và các năm tiếp theo, TP cũng yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan thẩm định khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án có tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm không quá 15 tỉ đồng (đối với các dự án/dự toán mua sắm thuộc cấp huyện quản lý) và không quá 50 tỉ đồng (đối với các dự án/dự toán mua sắm thuộc cấp TP quản lý) phải áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo quy định của Luật đấu thầu, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Để tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm, TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các vi phạm theo đúng quy định. 

"Giám đốc các sở, ban, ngành, tổng công ty, công ty thuộc TP; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ tịch UBND TP khi để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền" - chỉ đạo của UBND TP nhấn mạnh.

T. HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận