Tag: giờ cứu nước

Lời hịch lịch sử

TTO - Trong những ngày căng thẳng tháng 12-1946, trên căn gác hẹp ở làng Vạn Phúc (Hà Đông), Hồ Chủ tịch được báo cáo đầy đủ tình hình đang diễn ra trên khắp đất nước.

Giờ cứu nước - Kỳ 5: Cuộc chiến đấu của những hàng binh Nhật

TTO - Những người lính Nhật đội mũ có hình sao vàng trên nền đỏ, đứng cùng chiến hào Việt Minh đánh trả quân Pháp là hình ảnh thường xuất hiện trong những ngày toàn quốc kháng chiến.

Giờ cứu nước - Kỳ 2: Đội quân thiếu niên

TTO - Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, 175 thiếu niên (từ 9-15 tuổi) đã trốn ở lại Hà Nội để trực tiếp tham gia đánh giặc, làm liên lạc, tiếp lương thực...

Bỏ bút để cầm súng

TTO - Sau đêm đầu kháng chiến, cuộc vệ thành Hà Nội ngày càng khốc liệt. “Máu chiến sĩ bảo vệ ngọn cờ độc lập loang đỏ khắp thủ đô”.