Thứ 5, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Giao dịch ký quỹ: Nhà đầu tư được vay tối đa 40%

31/08/2011 02:34 GMT+7

TT - Ngày 30-8, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) đã ký quyết định ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (CK), có hiệu lực từ ngày 1-9. Theo đó, tỉ lệ ký quỹ ban đầu do công ty CK quy định nhưng không được thấp hơn 60% và tỉ lệ ký quỹ duy trì không được thấp hơn 40%.

Tùy theo tình hình hoạt động của thị trường, SSC có thể điều chỉnh tỉ lệ ký quỹ. Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty CK và khách hàng. Cũng theo quy chế này, CK đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết tại sở giao dịch CK, không bao gồm các CK niêm yết giao dịch trên hệ thống UpCom và không thuộc một trong ba trường hợp sau: có thời hạn niêm yết dưới sáu tháng tính đến thời điểm công bố danh sách; bị đặt trong tình trạng bị tạm ngừng giao dịch, bị đưa vào diện cảnh báo, bị hủy niêm yết, bị đưa vào diện kiểm soát; CK của tổ chức có kết quả kinh doanh thua lỗ căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán, chứng chỉ quỹ có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá.

Sở giao dịch CK có trách nhiệm công bố danh sách CK không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, trên cơ sở này các công ty CK lựa chọn danh sách CK được phép giao dịch ký quỹ và công bố công khai danh sách CK được chọn.

H.ĐĂNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận