Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM lãnh lương 2,6 tỉ đồng/năm

27/08/2013 07:50 GMT+7

TT - Số liệu này được đưa ra trong văn bản kết luận, chỉ đạo khắc phục việc chi lương, thưởng sai quy định cho các viên chức quản lý tại ba công ty thuộc khối công ích của TP.HCM.

Các công ty gồm: Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị, Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng TP do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà ký ngày 26-8.

Lương giám đốc công ty thoát nước 2,6 tỉ đồng/năm

Kết luận về tiền lương cao bất thường và chế độ tiền lương bất bình đẳng cho thấy: tại Công ty Thoát nước đô thị, lương của giám đốc (năm 2012) là 2,6 tỉ đồng/năm; chủ tịch hội đồng thành viên 1,6 tỉ đồng/năm; kế toán trưởng 1,67 tỉ đồng/năm; lương bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 25,6 triệu đồng/tháng, lao động mùa vụ 5,4 triệu đồng/tháng, trong khi của viên chức quản lý là hơn 111 triệu đồng/tháng.

Tại Công ty Chiếu sáng công cộng TP, lương giám đốc năm 2012 là 2,2 tỉ đồng; chủ tịch hội đồng thành viên 2,4 tỉ đồng; lương bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 55,3 triệu đồng/tháng, mùa vụ 7,8 triệu đồng/tháng, trong khi của viên chức quản lý hơn 164 triệu đồng/tháng...

Theo văn bản, cả ba công ty trên đều có những vi phạm tương tự nhau và giống các vi phạm được kết luận xử lý trước đó xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP (phải thu hồi tiền lương, thưởng chi sai 1,292 tỉ đồng).

Về việc sử dụng quỹ lương của người lao động để chi tiền lương, thưởng cho các viên chức quản lý sai quy định trong năm 2011, kết luận nêu rõ Công ty Thoát nước đô thị phải thu hồi 3,204 tỉ đồng (của bảy viên chức quản lý), Công ty Công trình giao thông Sài Gòn phải thu hồi 554 triệu đồng (của bảy viên chức quản lý), Công ty Chiếu sáng công cộng phải thu hồi 2,507 tỉ đồng. Như vậy tổng số tiền sai phạm phải thu hồi tại ba công ty này là 6,265 tỉ đồng (tính tròn).

QUỐC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận