Tag: Giải ngân vốn vay ODA

Vay vốn ODA nhưng không chi: 'bệnh nan y'

TTO - Giải ngân vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi tám tháng đầu năm nay đạt rất thấp, nhiều bộ, ngành chưa giải ngân đồng vốn nào, xin trả lại tiền trung ương.