18/08/2023 17:39 GMT+7

EVN kiểm điểm nhiều lãnh đạo trên diện rộng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Công Thương liên quan đến quản lý, điều hành và cung ứng điện.

EVN thực hiện kiểm điểm liên quan việc cung ứng điện theo kết luận thanh tra - Ảnh: EVN

EVN thực hiện kiểm điểm liên quan việc cung ứng điện theo kết luận thanh tra - Ảnh: EVN

Theo đó, kết luận thanh tra số 4463 đã chỉ ra một số tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và các đơn vị thành viên có liên quan đến cung cấp điện.

EVN khẳng định việc thực hiện kết luận thanh tra “với tinh thần tiếp thu, cầu thị, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị được nêu”. Báo cáo cũng khẳng định đã khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và các đơn vị thành viên.

EVN sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị kiểm điểm lần 2

Theo đó, EVN cho biết hội đồng thành viên (HĐTV) EVN và tổng giám đốc EVN đã tổ chức hội nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra.

Cụ thể, hội nghị đã xem xét trách nhiệm đối với tập thể HĐTV, chủ tịch HĐTV và tổng giám đốc của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, 5 tổng công ty điện lực, Tổng công ty Phát điện 1; tập thể nhóm người đại diện phần vốn của EVN, người phụ trách nhóm người đại diện là chủ tịch HĐQT, người đại diện là thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc các tổng công ty phát điện 2, 3; tập thể ban giám đốc, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức.

Theo đó, các tập thể, cá nhân nêu trên đã nộp bản kiểm điểm, tự nhận các hình thức trách nhiệm với các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra.

Tập thể ban tổng giám đốc EVN đã có cuộc họp kiểm điểm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, HĐTV EVN. 

Cuộc họp này để yêu cầu tổng giám đốc EVN nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại hội nghị kiểm điểm, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể ban tổng giám đốc; khẩn trương nghiêm túc thực hiện kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm và xử lý với tập thể, cá nhân có liên quan để tiếp tục hội nghị kiểm điểm.

Ngoài ra, tổng giám đốc EVN đã tổ chức, chủ trì hội nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm với tập thể ban giám đốc, giám đốc các đơn vị trực thuộc. Bao gồm Công ty Nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Mua bán điện…

Kiểm điểm trách nhiệm đến các trưởng ban

Đồng thời, hội nghị cũng xem xét trách nhiệm, kiểm điểm với tập thể lãnh đạo ban và trưởng ban EVN gồm các ban: ban thị trường điện, ban kỹ thuật - sản xuất, ban kế hoạch, ban tài chính kế toán, ban quản lý đầu tư, ban quản lý đấu thầu.

Tổng giám đốc EVN sẽ tiếp tục rà soát báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ, trên cơ sở đó sẽ báo cáo HĐTV EVN để xem xét tổ chức việc kiểm điểm với tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý. 

Trên cơ sở có kết quả công tác kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, EVN sẽ tổng hợp báo cáo các cấp. 

Tập đoàn này cũng cho biết đã có những khắc phục trong công tác quản lý và cung cấp điện. Bao gồm việc trình kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư, khắc phục tồn tại, kế hoạch vận hành năm 2023, kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện các năm tiếp theo.

Chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, có ngày kết thúc cụ thể

Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản gửi chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp liên quan đến kết luận thanh tra của Bộ Công Thương.

Theo đó, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo, đề nghị chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra, có ngày kết thúc cụ thể và không để kéo dài.

Thường trực Chính phủ cũng đã có chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến thiếu điện cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt để có hình thức xử lý theo đúng quy định.

Sau kết luận thanh tra cung ứng điện: Loạt lãnh đạo ngành điện phải kiểm điểmSau kết luận thanh tra cung ứng điện: Loạt lãnh đạo ngành điện phải kiểm điểm

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thực hiện và xử lý nghiêm các vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra cung ứng điện, trong khi đó EVN đã lên kế hoạch khắc phục các bất cập tồn tại được chỉ ra và kiểm điểm hàng loạt lãnh đạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên