Tag: EPR

Cơ hội chưa từng có cho ngành tái chế Việt Nam?

Các nhà sản xuất và nhập khẩu ắc quy và pin sạc nhiều lần, dầu nhớt, săm lốp và các loại bao bì... sẽ phải thực hiện trách nhiệm tái chế kể từ ngày 1-1-2024 khi quy định EPR về thực hiện trách nhiệm tái chế của doanh nghiệp chính thức có hiệu lực.

Công bố đơn vị được ủy quyền thực hiện tái chế bao bì tại Việt Nam

PRO Việt Nam là đơn vị đầu tiên được Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn được ủy quyền tái chế bao bì tại Việt Nam.

Rác ngày càng nhiều, công nghiệp tái chế vẫn chịu nhiều 'nút thắt'

Ngành công nghiệp tái chế Việt Nam còn nhiều hạn chế khi đơn vị tái chế chủ yếu là các làng nghề, sử dụng công nghệ tái chế lạc hậu, thủ công, phát sinh rất nhiều bụi, khí thải độc hại.

Việt Nam thiếu trầm trọng các nhà máy tái chế rác

Đó là khẳng định của các chuyên gia tại hội thảo "Hướng tới triển khai thành công quy định EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) tại Việt Nam" vào ngày 26-10.

Chi phí tái chế ở Việt Nam cao hơn châu Âu, doanh nghiệp than trời

Định mức tái chế (Fs) và phí quản lý hành chính vẫn cao, chưa phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp Việt Nam.