Tag: đường tàu Thống Nhất

Mơ 3.100km đường tàu thành  đường hoa dài nhất Việt Nam

Hơn 3.100km đường sắt sẽ thành đường hoa đi qua 34 tỉnh thành là ước muốn không chỉ của ngành đường sắt mà còn của người dân ven đường tàu.