TTO - Phải định tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử chặt chẽ hơn – đó là mong muốn của các cử tri đối với dự Luật bầu cử ĐBQH và HĐND mà Quốc hội đang họp bàn.

[interactive]

[resource]

[/resource]

[/interactive]

[interactive]

[resource]

[/resource]

[/interactive]

[interactive]

[resource]

[/resource]

[/interactive]

[interactive]

[resource]

[/resource]

[/interactive]

[interactive]

[resource]

[/resource]

[/interactive]

[interactive]

[resource]

[/resource]

[/interactive]

[interactive]

[resource]

[/resource]

[/interactive]

[interactive]

[resource]

[/resource]

[/interactive]

[interactive]

[resource]

[/resource]

[/interactive]

[interactive]

[resource]

[/resource]

[/interactive]

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận