Đưa 100 tiến sĩ học an toàn, an ninh thông tin ở nước ngoài

17/01/2014 08:24 GMT+7

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”.

Tăng cường đảm bảo an toàn mạng thông tin quốc giaBáo động an toàn thông tinHọc viện đầu tiên đào tạo ngành an toàn thông tin

Mục tiêu của đề án này là nhanh chóng đào tạo đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh thông tin đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các ngành, lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

Nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tăng cường khả năng phòng chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin trên mạng máy tính, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền không gian mạng VN. Đến năm 2020, đưa được 300 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo ở nước ngoài, trong đó có 100 tiến sĩ.

V.V.THÀNH - L.C.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận