Thứ 2, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Dự kiến lương hưu, trợ cấp BHXH tăng 7,4% từ 1-7-2017

17/03/2017 15:02 GMT+7

TTO - Theo dự thảo nghị định, từ ngày 1-7-2017, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,4 % đối với nhóm các đối tượng đang hưởng lương hưu.

Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH cho biết bộ đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị định trình Chính phủ ban hành quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Nếu được thông qua, nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2017.

Theo dự thảo nghị định (đang lấy kiến kiến trên website của Bộ LĐTB&XH: molisa.gov.vn), từ ngày 1-7-2017, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,4% đối với nhóm các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-7-2017.

Theo bộ LĐ-TB&XH, một trong những căn cứ xây dựng dự thảo nghị định là nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11-11-2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1-7-2017.

Cụ thể, nếu được thông qua, các nhóm đối tượng dưới đây sẽ được thụ hưởng từ chính sách này:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009, nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 và nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000, quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130/CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

M.HOÀNG - Đ.BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận