04/08/2016 09:27 GMT+7

​Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2016/NĐ-CP bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 1-1-2015 đến trước ngày 1-5-2016, cụ thể: Mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng mới = Mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng x 1,08.

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Các đối tượng quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2016/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2016 có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng, bao gồm cả các đối tượng sau khi được điều chỉnh mức hưởng theo quy định trên, nếu có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng thấp hơn 2 triệu đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh như sau:

- Đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống:

+ Mức lương hưu sau điều chỉnh = Mức lương hưu trước điều chỉnh + 250.000 đồng/tháng.

- Đối với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2 triệu đồng/tháng:

+ Mức lương hưu sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng.

- Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống:

+ Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 150.000 đồng/tháng.

- Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:

+ Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng.

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng 1-2016 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2016.

Ngoài ra, giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở và đang hưởng lương hưu trước ngày 1-1-2016 hoặc bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2016, nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo các quy định trên mà thấp hơn 1.150.000 đồng thì được điều chỉnh bằng 1.150.000 đồng/tháng áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 1-1-2016 đến ngày 30-4-2016; thấp hơn 1.210.000 đồng thì được điều chỉnh bằng 1.210.000 đồng/tháng áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 1-5-2016 trở đi.

Thời điểm điều chỉnh từ ngày 1-1-2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 1-1-2016 và từ ngày 1-5-2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 01-5-2016; từ tháng hưởng lương hưu đối với người bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2016.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2016.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên