Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022

Dự kiến điều chỉnh nhiều quy định có lợi cho giáo viên

20/05/2022 18:42 GMT+7

TTO - Ngày 20-5, Bộ Giáo dục và đào tạo công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên.

Dự kiến điều chỉnh nhiều quy định có lợi cho giáo viên - Ảnh 1.

Sẽ điều chỉnh nhiều quy định liên quan trực tiếp đến giáo viên - Ảnh: VĨNH HÀ

Tại dự thảo này, nhiều nội dung được quy định trước đó được điều chỉnh theo hướng lược bỏ vì không hợp lý và để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên mầm non, phổ thông.

Bỏ xếp hạng đạo đức giáo viên

Khi triển khai thực hiện các thông tư 01, 02, 03, 04, nhiều ý kiến cho rằng việc xếp hạng đạo đức nhà giáo không phù hợp và không cần thiết.

Giáo viên dù ở hạng nào cũng phải tuân thủ chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp, nên không cần thiết phải có thêm quy định một cách cứng nhắc theo hạng.

Tại dự thảo, Bộ Giáo dục và đào tạo dự kiến bỏ quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở từng hạng chức danh nghề nghiệp và bổ sung quy định đạo đức nghề nghiệp chung cho giáo viên ở tất cả các hạng.

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ

Theo quy định tại thông tư số 02, 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2-2-2021, giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học/THCS, hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

Sau khi các thông tư trên được triển khai, Bộ Giáo dục và đào tạo đã rà soát lại quy định về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học, THCS trên cơ sở nghiên cứu yêu cầu của việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục.

Dự thảo thông tư mới không còn yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ.

Lý do điều chỉnh là khi rà soát, Bộ Giáo dục và đào tạo thấy rằng mục tiêu của giáo dục tiểu học là nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học THCS.

Mục tiêu của giáo dục THCS là nhằm củng cố và phát triển kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học THPT hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp.

Vì thế với yêu cầu giảng dạy, cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng, việc quy định giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ là không cần thiết.

Bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng

Theo quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên mầm non, phổ thông ở từng hạng chức danh nghề nghiệp tại thông tư 01-04, giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo từng hạng và tương ứng với cấp học đang giảng dạy.

Tuy nhiên, ngày 18-10-2021, Chính phủ ban hành nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 101/2017/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-12-2021) và điều chỉnh quy định về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành như sau: mỗi chuyên ngành có 1 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 6 tuần. Như vậy, từ ngày 10-12-2021, quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo từng hạng tại các thông tư 01 - 04 hiện không còn phù hợp.

Theo dự thảo thông tư mới sẽ chỉ quy định một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chung đối với các hạng giáo viên.

Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của cấp học đang giảng dạy trước ngày chương trình bồi dưỡng mới (triển khai nghị định số 89/2021/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành thì không phải bổ sung chứng chỉ theo quy định mới.

Giáo viên mới tuyển dụng và giáo viên đã được bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với cấp học đang giảng dạy sẽ được cử tham gia khóa bồi dưỡng và lấy chứng chỉ, để bảo đảm đạt các tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Khi chuyển từ hạng chức danh nghề nghiệp cũ sang hạng chức danh nghề nghiệp mới, không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Hiện, dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 01, 02, 03, 04 đã được Bộ Giáo dục và đào tạo đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi dư luận đến hết ngày 20-7-2022.

Lời hứa tăng lương giáo viên - 15 năm, 4 đời bộ trưởng Lời hứa tăng lương giáo viên - 15 năm, 4 đời bộ trưởng

TTO - Một giáo viên có mức lương và phụ cấp 2,1 triệu đồng vào năm 2009, đến năm nay giáo viên đó nhận được 7,8 triệu đồng. Tuy con số có tăng, đó vẫn là một mức lương không thể đủ sống.

VĨNH HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận